Riktig sammensetning av mat er en forutsetning for at kroppen skal kunne fungere optimalt og holde seg frisk. Det er ofte små …

Terskelen for å benytte seg av profesjonelt fagpersonell for å skape positive endringer i livet har utvilsomt blitt lavere de siste årene. …

Stadig flere nordmenn tar i bruk en life coach for å få klarhet, inspirasjon eller videre fremdrift i livet. Erfaringsmessig kan det …

Triggerpunkt massasje er en effektiv behandlingsmetode og er ypperlig å bruke sammen med dyp massasje for å løse opp ekstra spent muskulatur.  …